Werkwijze Mentalis

Praktijk voor psychotherapie en coaching

Loading
loading..

Werkwijze Mentalis

 

Mentalis, praktijk voor psychotherapie, coaching en supervisie is sinds 1 september 2020 gevestigd in Deventer. We helpen mensen vanaf 18 jaar met diverse psychologische problemen en klachten. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, stemmingsstoornissen, angstklachten en relatieproblemen. Een behandeling kun je alleen of met je partner (relatietherapie) volgen.

Na de online aanmelding volgt een telefonische kennismaking waarin ondermeer uitleg volgt over de intake en behandeling. Iedere behandeling start met een intakefase. Dit zijn een aantal gesprek(ken) waarin we samen een goed beeld vormen over de ervaren problemen en klachten en de herkomst daarvan. Tijdens de intakefase maken we samen een behandelplan en bespreken we de behandelmethode.  De intakefase sluit naadloos aan op de behandeling. Er zit geen wachttijd tussen intake en behandeling. Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig het behandelplan en het verloop van de behandeling. Aan het einde van de behandeling is er een afbouwfase. In samenspraak wordt de therapie afgerond waarbij een evaluatie van het behandeling en het resultaat plaats vindt.

Een behandeling kan kort of langer duren. Een kortdurende behandeling wordt uitgevoerd binnen de Basis-GGZ, een langdurende psychotherapeutische behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ.

Om een behandeling (gedeeltelijk) vergoed te krijgen door de zorgverzekering, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Bij de start van een behandeling vragen we je dan ook om de verwijsbrief aan te leveren. Tijdens de telefonische kennismaking kunnen we hierover meer informatie geven.

Ook zonder een verwijsbrief van een huisarts kun je een behandeling bij Mentalis starten. Je kunt hier voor kiezen als je de behandeling zelf wilt betalen of wanneer een werkgever de behandeling vergoedt. Zonder verwijsbrief van je huisarts krijg je de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Mentalis heeft geen faciliteiten voor opvang en hulpverlening  in crisissituaties. Tijdens kantooruren (dinsdag-woensdag en donderdag) is de praktijk overdag bereikbaar. Indien er er een crisissituatie is zult u indien nodig doorverwezen worden naar de crisisdienst, in overleg met de huisarts.  Op praktijkdagen zal de regiebehandelaar u ondersteunen bij een crisissituatie ene eventueel doorverwijzen. Overdag kunt u zich altijd direct melden bij uw huisarts, na kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Onze praktijk is (deels) gesloten tijdens schoolvakanties regio Noord. Voor komende periode is dat van 18 t/m 22 oktober en van 27 december 2021 t/m 7 januari 2022.

Tijdens vakanties biedt Mentalis geen waarneming van de sessies door een collega psychotherapeut. In individueel overleg wordt besproken hoe vakanties overbrugd kunnen worden en welke stappen cliënten kunnen nemen in een crisissituatie.

Mocht je na het bezoeken van onze site nog vragen hebben over ons behandelaanbod, de voorwaarden, vergoedingen of wat dan ook: schroom niet om contact met ons op te nemen: info@mentalis.nl of via het aanmeldformulier

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background