Kwaliteit en Privacy

Loading
loading..

Kwaliteit & Privacy (AVG)

Kwaliteit

(bron: website GGZ Kwaliteitsstatuut)

'GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.'

Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, dus ook voor Mentalis.

Ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut is hier te vinden.

In 2021 heeft Mentalis deelgenomen aan het visitatietraject van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (de LVVP) en heeft dit met positief resultaat afgerond. De datum van de afgeronde visitatie staat op de website van de LVVP.

Privacy

Als zorgorganisatie hechten wij een groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In ons privacystatement leggen we uit hoe Mentalis met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Ons privacystatement is te downloaden.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background