Vergoedingen en Tarieven

Loading
loading..

Vergoedingen en Tarieven 2024

Als je via je huisarts of  GGZ-behandelaar wordt doorverwezen voor een behandeling, krijg je de behandeling vergoed via de basisverzekering. Of je de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed krijgt, is afhankelijk de soort polis van je zorgverzekering (natura of restitutie). Bij relatietherapie en coaching (zonder verwijzing)  kun je een beroep doen op je aanvullend pakket.  Ook speelt je eigen risico een rol. Er zal er aanspraak gemaakt worden op je eigen risico als deze nog open staat. Wat de verzekeraar precies vergoedt, is verschilt per verzekeringspolis (natura of restitutie).

Omdat wij volledig transparant willen zijn over eventuele eigen kosten, nemen wij graag jouw individuele situatie bij de aanvang van de behandeling telefonisch met je door zodat je goed weet wat je wel vergoed krijgt en wat je eventueel zelf moet bijdragen.

Overweeg je een andere verzekering? Dan raden wij een volledige restitutiepolis aan.

OmschrijvingTarief
Intake en diagnostiek*Pré-intake telefonisch 30 minuten€129,32
Intake en diagnostiek*60 minuten€211,06
Intake en diagnostiek*90 minuten€298,32
Diagnostisch onderzoek op de locatie van de praktijk*Onderzoek van 30 minuten€129,32
Diagnostisch onderzoek op de locatie van de praktijk*Onderzoek van 60 minuten€211,06
Behandeling*Contact per mail of telefoon 15 minuten€62,65
Behandeling*Contact per mail of telefoon 30 minuten€109,37
Behandeling*Sessie 45 minuten €156,72
Behandeling*Sessie 60 minuten €186,80
LeertherapieSessie 45 minutenin overleg
Coaching**Sessie (op de praktijk of online) 45 minuten€140
Partner-Relatietherapie**Sessie 60 minuten€175
Partner-Relatietherapie**Sessie 90 minuten€225
Kort intercollegiaal overleg15 minuten€25,05
Lang intercollegiaal overleg30 minuten€76,35
SupervisieSessie 45-90 minutenin overleg
Al onze tarieven zijn gebaseerd op de NZA (Nationale Zorg Autoriteit) tarieven GGZ Ambulante Psychotherapie 2024. In bovenstaande tabel staan de belangrijkste tarieven weergegeven. De NZA stelt jaarlijks de tarieven vast en past ze jaarlijks aan voor de gezondheidszorg in Nederland. De zorg wordt (deels)vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

* vergoeding vanuit de basisverzekering
** mogelijk gedeeltelijke vergoeding uit aanvullend verzekeringspakket

Het Zorgprestatiemodel

In 2022 is het ZorgPrestatieModel (ZPM) gestart voor de GGZ.  In 2023 wordt, bij een lopende behandeling  je eigen risico opnieuw aangesproken. In onderstaande animatie wordt uitgelegd wat het ZPM is en hoe het werkt. Behandelaren krijgen directe (live) cliëntensessies vergoed van de verzekering. Alle indirecte tijd (voorbereiding, rapportage, verslaglegging, multidisciplinair overleg) wordt NIET meer vergoed door de zorgverzekeraar.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background