Vergoedingen en Tarieven

Loading
loading..

Vergoedingen en Tarieven

Als je via je huisarts of  GGZ-behandelaar wordt doorverwezen voor een behandeling, krijg je de behandeling vergoed via de basisverzekering. Of je de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed krijgt, is afhankelijk de soort polis van je zorgverzekering (natura of restitutie). Bij relatietherapie en coaching (zonder verwijzing)  kun je een beroep doen op je aanvullend pakket.  Ook speelt je eigen risico een rol. Er zal er aanspraak gemaakt worden op je eigen risico als deze nog open staat. Wat de verzekeraar precies vergoedt, is verschilt per verzekeringspolis (natura of restitutie).

Omdat wij volledig transparant willen zijn over eventuele eigen kosten, nemen wij graag jouw individuele situatie bij de aanvang van de behandeling telefonisch met je door zodat je goed weet wat je wel vergoed krijgt en wat je eventueel zelf moet bijdragen.

Overweeg je een andere verzekering? Dan raden wij een volledige restitutiepolis aan.

 OmschrijvingTarief
Intake en diagnostiek*Sessie 60 minuten€187,62
Intake en diagnostiek*Sessie 90 minuten€280,84
Diagnostisch onderzoek op de locatie van de praktijk*Onderzoek van 30 minuten€115,12
Diagnostisch onderzoek op de locatie van de praktijk*Onderzoek van 60 minuten€187,62
Behandeling*Sessie 45 minuten €139,38
Behandeling*Sessie 60 minuten €166,13
LeertherapieSessie 45 minuten€135,-
SupervisieSessie 45-90 minutenin overleg
Coaching**Sessie (op de praktijk of online) 45 minuten€135,-
Partner-Relatietherapie**Sessie 60 minuten€160,-
Partner-Relatietherapie**Sessie 90 minuten€215
Kort intercollegiaal overleg15 minuten€22,18
Lang intercollegiaal overleg30 minuten€67,62
Al onze tarieven zijn gebaseerd op de NZA tarieven GGZ Ambulante Psychotherapie 2022. In bovenstaande tabel staan de belangrijkste tarieven weergegeven.

* vergoeding vanuit de basisverzekering
** mogelijk gedeeltelijke vergoeding uit aanvullend verzekeringspakket

Het Zorgprestatiemodel

Let op! In 2022 wordt het huidige vergoedingsstelsel op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC) vervangen door het ZorgPrestatieModel (ZPM). In 2022 wordt, bij een lopende behandeling, je eigen risico opnieuw aangesproken. Bij de lopende en nieuwe trajecten kijken we persoonlijk wat de veranderingen betekenen.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd wat het ZPM is en hoe het werkt.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background