Cognitieve Gedragstherapie

Loading
loading..

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervan uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op je gevoelsleven. Als je vanuit negatieve gedachten kijkt naar gebeurtenissen in je leven, kunt je makkelijk angstig, somber of geïrriteerd raken, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In de therapie onderzoekt je, samen met de therapeut, of die negatieve manier van denken wel klopt met de werkelijkheid. Inzicht krijgen in je denk- en gedragspatronen maakt een veranderingsproces mogelijk waarbij anders leren denken of doen invloed zal hebben op je gevoelens. CGT kan goed gebruikt worden bij kortdurende- of coachingstrajecten. 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background