ACT

Loading
loading..

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Veel mensen streven ernaar om een moeilijke situatie of probleem op te lossen of te veranderen zodat het geen probleem meer is. Sommige zaken die als problemen worden ervaren, zullen echter niet veranderen of verdwijnen. Hoe hard je ook je best doet.

ACT is een in Nederland relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die als doel heeft om effectief om te gaan met tegenslagen die op je pad komen. In ACT wordt je geleerd je te richten op zaken die je direct kunt beïnvloeden, zoals je gedrag. In plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct zijn te beïnvloeden, zoals emoties en gedachten.

ACT doet dit aan de hand van zes krachtige principes die je in staat stellen vaardigheden te ontwikkelen die je leven zullen verrijken. Vaardigheden om doeltreffender om te gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens, zodat ze minder impact hebben. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag wat echt belangrijk voor je is. Aan de hand daarvan kan je betekenisvolle doelen stellen en dingen doen die het leven op lange termijn verbeteren, rijk en waardevol maken.

De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background